top of page

Ordlista för SEO

Här hittar du samtliga begrepp du behöver känna till när det kommer till sökmotoroptimering. Begreppen finns i alfabetisk ordning. Scrolla för att komma åt alla begreppen. 

Algoritm

 

En algoritm är en serie instruktioner som används av sökmotorer för att ranka webbplatser och visa resultat i sökresultatet (SERP:en). Sökmotorers algoritmer används för att bestämma vilka webbplatser som är mest relevanta och användbara för användarna baserat på sökord och fraser.

Alternativ text (ALT-text)

 

Alternativ text, eller alt-text, är den text som beskriver en bild för sökmotorer och för personer som använder skärmläsare (inklusive personer med synfel) för att navigera på en webbplats. Detta hjälper sökmotorer att förstå vad en bild handlar om, vilket kan öka chansen att en webbplats visas i sökresultaten.

AMP

 

Accelerated Mobile Pages (AMP) är en teknik som används för att göra mobilwebbsidor snabbare och mer användarvänliga. AMP är utformad för att göra det möjligt för webbsidor att ladda snabbare på mobila enheter genom att använda en begränsad uppsättning HTML-kod och JavaScript-bibliotek.

Ankartext

 

Ankartext, eller länktext, är den text som används för att skapa en hyperlänk från en webbplats till en annan. Ankartext är viktig för sökmotoroptimering, eftersom det hjälper sökmotorer att förstå vad den länkade sidan handlar om.

Avvisning

 

Avvisning uppstår när en användare besöker en webbplats och lämnar utan att interagera med någon av dess sidor. Detta kan indikera att webbplatsens innehåll inte var relevant eller tilltalande för användaren.

Avvisningsfrekvens

 

Avvisningsfrekvens är andelen besökare som lämnar en webbplats efter att ha besökt endast en sida. En hög avvisningsfrekvens kan indikera att webbplatsen inte tillhandahåller tillräckligt med relevant information eller att användarupplevelsen är dålig.

Backlinks (bakåtlänk eller inkommande länkar)

 

Backlinks är länkar från andra webbplatser som pekar till din webbplats. Backlinks är viktiga för sökmotoroptimering, eftersom de signalerar till sökmotorer att andra webbplatser anser att din webbplats är värdefull och relevant.

Brödtext

 

Brödtext är huvuddelen av textinnehållet på en webbsida. Det är den text som användarna läser för att förstå vad webbplatsen handlar om och för att få information.

Crawling

 

Crawling är processen där sökmotorer går igenom webbplatser för att indexera innehåll och förstå vad webbplatsen handlar om. Sökmotorerna går igenom alla länkar och sidor på en webbplats för att identifiera nytt och uppdaterat innehåll.

Domän

 

En domän är den unika adress som används för att nå en webbplats på internet. En domän består av två delar: domännamnet och domänändelsen. Exempelvis är "gauseldigital.se" en domän, där "gauseldigital" är domännamnet och ".se" är domänändelsen.

Duplicerat innehåll

 

Duplicerat innehåll är när samma innehåll finns på flera olika webbsidor. Detta kan vara oavsiktligt, till exempel om samma innehåll publiceras på flera platser, eller avsiktligt, till exempel genom att kopiera innehåll från en annan webbplats.

Extern länk (utgående länk)

 

En extern länk, eller utgående länk, är en länk som pekar från din webbplats till en annan webbplats. Externa länkar bidra till att förbättra din webbplats SEO genom att öka trovärdighet, relevans och användarupplevelse, samt öka din synlighet och ranking i sökmotorresultaten.

Exponering

Inom SEO avser exponering antalet gånger som en specifik webbsida eller webbplats visas i sökmotorresultatet (SERP:en) för ett visst nyckelord. Nyckeltalet exponering presenteras i Google Search Console. 
 

Google Search Console

 

Google Search Console är ett verktyg som tillhandahålls av Google som hjälper webbplatsägare att övervaka och optimera sin närvaro i sökmotorresultaten. Verktyget ger användare information om hur deras webbplats presterar i Google-sökningar, inklusive antal klick, intryck och CTR, samt eventuella fel eller problem på webbplatsen. Verktyget är fokuserat endast på organisk trafik och har ingeting med annonsering att göra. 

 

 

Googles riktlinjer för webbansvariga (Google Search Central)

 

Googles riktlinjer för webbansvariga är en uppsättning riktlinjer och rekommendationer för webbplatsägare och SEO-experter för att hjälpa dem att optimera sin webbplats för sökmotorer och förbättra användarupplevelsen. Riktlinjerna innehåller information om vad som anses vara acceptabelt innehåll, tekniska aspekter av webbplatsen och bästa praxis för att få en hög ranking i sökmotorresultaten.

Huvudrubrik (H1)

 

En huvudrubrik är den viktigaste rubriken på en webbsida och används för att tydligt beskriva sidans innehåll. Det är vanligt att använda en H1-rubrik på varje sida för att hjälpa sökmotorer och användare att förstå vad sidan handlar om.

 

 

Hyperlänk (99% av alla säger bara: länk)

 

En hyperlänk, eller länk, är en klickbar text eller bild på en webbsida som leder till en annan webbsida eller en annan del av samma webbsida. Hyperlänkar används för att navigera mellan olika sidor på en webbplats och för att länka till externa resurser på internet.

Indexering

 

En indexering sker när en webbsida blir listad hos en sökmotor och det är först när en sida blivit indexerad som den syns i sökresultatet.

Innehåll (content)

 

Innehåll på en webbsida inkluderar allt som finns på sidan, inklusive text, bilder, videor, ljud och annat media. Innehållet på en webbsida är viktigt för både sökmotorer och användare, eftersom det hjälper till att beskriva sidans ämne och ger användare den information de söker.

Internlänk

 

En intern länk är en länk på en webbsida som leder till en annan sida inom samma webbplats. Interna länkar hjälper användare att navigera mellan olika sidor på webbplatsen och hjälper också sökmotorer att förstå hur sidor på webbplatsen är relaterade till varandra.

Kanonisk URL

 

En kanonisk URL är den primära URL:en för en webbsida eller "den sidan du vill att Google ska presentera i SERP:en".

Kanonisk URL används för att undvika duplicerat innehåll. Kanonisk URL används för att visa sökmotorer vilken som är den rätta sidan. 

Kannibalism

Inom SEO kan kannibalism hänvisa till när flera sidor på en webbplats innehåller liknande eller identiskt innehåll som riktar sig mot samma söktermer. Detta kan leda till att sökmotorerna har svårt att bestämma vilken sida som ska visas i sökresultaten för en viss sökning, vilket minskar webbplatsens synlighet.

KD%

 

KD% står för Keyword Difficulty Percentage, och är ett mått på hur svårt det är att ranka för ett specifikt sökord. KD% visar hur konkurrensutsatt sökordet är på en skala från 0-100%, där 0% indikerar ingen konkurrens alls och 100% indikerar mycket hög konkurrens.

Klickfrekvens (CTR)

 

Klickfrekvens, eller CTR (Click Through Rate), är antalet klick som en webbsida får i förhållande till antalet visningar den har fått. Detta är ett viktigt mätvärde för att mäta hur effektivt en webbsida är på att locka trafik från sökmotorresultat.

Konvertering

 

En konvertering är när du får kunden att göra det du vill. Konverteringar kan vara allt från att registrera sig för nyhetsbrev, genomföra ett köp eller skicka in en förfrågan genom ett kontaktformulär. 

Lokal SEO

 

Lokal SEO syftar till att optimera en webbsida för att visas i sökresultat som är relevanta för en specifik geografisk plats. Detta är särskilt viktigt för företag som vill nå kunder i en specifik stad eller region.

Lokal SEO innefattar också den optimering du genomför i Google My Business. Där du listar din lokala verksamhet.

Long tail-nyckelord

 

Long tail-nyckelord är mer specifika sökfraser som vanligtvis består av tre eller fler ord. Dessa fraser är ofta mindre konkurrensutsatta än bredare sökfraser och kan vara ett effektivt sätt att rikta in sig på mer specifika målgrupper.

Länkbyggnad (länkbygge)

 

Länkbyggnad, eller länkbygge, är processen att skapa länkar till en webbplats för att förbättra dess sökmotorranking. Detta kan ske genom att skapa högkvalitativa innehåll som andra webbplatser vill länka till, eller genom att aktivt söka efter möjligheter att byta länkar med andra webbplatser.

Länkfarm

 

En länkfarm är en grupp av webbplatser som är länkade till varandra i syfte att förbättra deras sökmotorranking. Länkfarmer anses vara en strategi inom Svart hatt-SEO och kan leda till att en webbplats straffas av sökmotorer.

Metabeskrivning

 

En metabeskrivning är en kort beskrivning av en webbsida som visas i sökresultaten (SERP:en). Den är vanligtvis begränsad till 155-160 tecken, innehåller en sammanfattning av innehållet på sidan och finns precis under titeln.

Metatitel (eller bara titeln)

 

Metatiteln är en HTML-tag som används för att ange titeln på en webbsida. Det är den titel som visas i sökresultaten och webbläsarens flik.

Noindex

 

Noindex är ett direktiv som används i en webbsidas metadata (kod) för att instruera sökmotorer att inte indexera sidan. Detta används ofta för sidor som inte är meningsfulla att visas i sökresultat, till exempel sidor med testinnehåll eller inloggningssidor.

Nyckelord (sökord eller sökfraser)

 

Nyckelord är söktermer eller fraser som används för att söka efter information på internet. Inom sökmotoroptimering är det viktigt att använda relevanta nyckelord på webbsidor för att öka chansen att sidan rankas högt i sökresultaten för dessa termer.

SEM

 

SEM står för Search Engine Marketing och är en marknadsföringsmetod som syftar till att öka synligheten och trafiken till en webbplats genom sökmotorerna, genom att använda både betald annonsering och sökmotoroptimering (SEO).

OBS! I Sverige används begrepp SEM som synonym för SEA och betald annonsering via sökmotorer. 

SEO

 

SEO står för sökmotoroptimering och är en process att optimera en webbsida för att öka dess synlighet och ranking i sökmotorresultaten. Detta görs genom att använda specifika tekniker för att förbättra webbsidans innehåll, struktur och länkar.

SERP

 

SERP står för sökmotorresultatsidan och är den sida som visas efter att en användare har sökt efter en sökterm på en sökmotor. SERP:en visar resultatet av sökningen och inkluderar normalt organiska sökresultat och betalda annonser.

Sidvisningar

 

Sidvisningar är en statistik över antalet gånger en viss webbsida har visats för besökare. Detta inkluderar både nya besökare och återkommande besökare.

Sitemap

 

En sitemap är en fil som innehåller en lista över alla sidor på en webbplats. Denna fil används av sökmotorer för att indexera webbplatsen och hjälpa till att förbättra sökmotoroptimeringen.

Spindel (sökspindel)

 

En spindel (även kallad en crawler eller bot) är en automatisk process som används av sökmotorer för att indexera och söka efter nya webbsidor på internet. Spindlar går igenom alla sidor på en webbplats för att indexera innehåll och länkar.

Svart hatt-SEO

Svart hatt-SEO är en term som används för att beskriva sökmotoroptimeringstekniker som bryter mot sökmotorns riktlinjer och policyer för att manipulera sökmotorresultaten. Svart hatt-SEO fokuserar på att skapa snabba resultat genom att använda oetiska tekniker som keyword stuffing, gömd text och länkscheman för att öka en webbplats synlighet och ranking.

Sökintention (Search Intent)

 

Sökintention hänvisar till den avsikt eller det syfte som en användare har när han eller hon söker efter en viss sökterm på en sökmotor. Detta inkluderar till exempel informationssökning, köp av en produkt eller tjänst, eller navigering till en viss webbplats. För att förbättra sökmotoroptimeringen är det viktigt att förstå användarnas sökintention för varje sökterm och anpassa innehållet på en webbsida för att möta dessa avsikter.

Utvalda utdrag (featured snippet eller rich snippet)

 

Utvalda utdrag är en funktion i sökmotorer där en kort sammanfattning av informationen på en webbsida visas direkt i sökmotorresultatet, ovanför de vanliga organiska resultaten.

Vit hatt-SEO

 

Vit hatt-SEO är en SEO-strategi som följer sökmotorernas riktlinjer och policyer för att öka en webbplats synlighet och ranking i sökmotorresultaten på ett etiskt och hållbart sätt. Detta är motsatsen till svart hatt-SEO. 

Webbplatshastighet

 

Tiden det tar för en webbsida att laddas och visas för en besökare. En snabb webbplatshastighet är viktig för att skapa en bra användarupplevelse och för att förbättra webbplatsens ranking i sökmotorresultatet.

Bästa sättet att kolla upp hastigheten på din hemsida är genom att använda Google Pagespeed.

301 redirect

 

En metod för att omdirigera en webbsida till en annan permanent URL. Detta används för att behålla sökmotorrankingen för den gamla sidan och för att leda besökare till den nya sidan.

404

 

En HTTP-statuskod som indikerar att en webbsida inte kunde hittas eller inte längre är tillgänglig. Detta kan ske när en webbsida har tagits bort eller när en URL har skrivits in felaktigt.

bottom of page