top of page

Skapa ett GANTT-schema i Microsoft Excel, Google Sheets eller Monday

I denna guide kommer vi att gå igenom hur man skapar ett GANTT-schema i tre olika plattformar: Excel, Google Sheets och Monday. Vi kommer att täcka grunderna om vad ett GANTT-schema är, dess betydelse för projektledning och planering, samt steg-för-steg-instruktioner för att skapa ett GANTT-schema i varje plattform. Dessutom kommer vi att dela med oss av vilken plattform vi personligen rekommenderar och varför. För en visuell representation av dessa steg kan du även titta på vår YouTube-film som vi har länkat här.


 


 

Vad är ett GANTT-schema?

Lär dig grunderna och vikten av GANTT-schema för projektledning och planering.


Ett GANTT-schema är ett grafiskt verktyg som används för att visualisera projektets tidsplan, resursallokering och framsteg. Det skapades av Henry L. Gantt på 1910-talet och har sedan dess blivit en grundläggande del av projektledning. GANTT-scheman hjälper projektledare att planera, övervaka och justera projektets förlopp samt att kommunicera projektets status till teamet och intressenter.


GANTT-scheman består av horisontella staplar som representerar varje aktivitet eller uppgift i projektet, och varje stapel sträcker sig över den tid som krävs för att slutföra uppgiften. Staplarna placeras på en tidslinje, vilket gör det enkelt att se när varje aktivitet börjar och slutar samt hur de överlappar varandra.


 

Följ med mig när jag visar hur du bygger ett GANTT-schema i Monday, en populär plattform för projektledning.


Monday är en användarvänlig och kraftfull plattform för projektledning som gör det enkelt att skapa och hantera GANTT-scheman. Följ stegen nedan för att skapa ett GANTT-schema i Monday:

 1. Logga in på ditt Monday-konto och skapa en ny projektplan eller öppna en befintlig.

 2. Lägg till en ny "Timeline"-kolumn i projektplanen för att spåra uppgifternas start- och slutdatum.

 3. Ange varje uppgifts start- och slutdatum i "Timeline"-kolumnen.

 4. Gå till "Visa" i menyn och välj "GANTT"-vyn för att generera GANTT-schemat automatiskt baserat på den information du har lagt till i projektplanen.

 5. Anpassa GANTT-schemat efter behov, till exempel genom att ändra färger, lägga till beroenden mellan uppgifter eller skapa milstolpar.


 

Lär dig steg för steg hur du skapar ett GANTT-schema i Microsoft Excel, ett klassiskt verktyg för projektplanering.


För att skapa ett GANTT-schema i Excel, följ stegen nedan:

 1. Öppna Microsoft Excel och skapa ett nytt kalkylblad.

 2. I de första raderna, skapa kolumner för "Uppgift", "Startdatum", "Slutdatum" och "Varaktighet".

 3. Fyll i varje uppgift, deras start- och slutdatum samt varaktigheten för varje uppgift i respektive kolumner.

 4. Skapa en ny rad under dina data och skriv in alla unika datum som finns i ditt projekt, från det tidigaste startdatumet till det senaste slutdatumet.

 5. I nästa kolumn (till höger om datumraden), använd en formel som kontrollerar om en viss uppgift är aktiv vid varje datum. Om det är fallet, returnera ett värde (t.ex. 1), annars returnera ingenting (t.ex. 0).

 6. Använd stapeldiagram i Excel för att visualisera dessa värden som GANTT-schema. Välj datumraden som kategorier och formelkolumnerna som data för diagrammet.

 7. Formatera stapeldiagrammet så att det liknar ett GANTT-schema, till exempel genom att ändra färger, ta bort tomrum mellan staplarna och dölja oanvända kategorier.


 


Upptäck hur du enkelt kan skapa ett GANTT-schema i Google Sheets, ett kostnadsfritt och kraftfullt alternativ.


Att skapa ett GANTT-schema i Google Sheets liknar processen i Excel:


 1. Öppna Google Sheets och skapa ett nytt kalkylblad.

 2. Skapa kolumner för "Uppgift", "Startdatum", "Slutdatum" och "Varaktighet" i de första raderna.

 3. Ange varje uppgift, deras start- och slutdatum samt varaktigheten i respektive kolumner.

 4. Skapa en ny rad under dina data och skriv in alla unika datum som finns i ditt projekt, från det tidigaste startdatumet till det senaste slutdatumet.

 5. I nästa kolumn (till höger om datumraden), använd en formel som kontrollerar om en viss uppgift är aktiv vid varje datum. Om det är fallet, returnera ett värde (t.ex. 1), annars returnera ingenting (t.ex. 0).

 6. Använd stapeldiagram i Google Sheets för att visualisera dessa värden som GANTT-schema. Välj datumraden som kategorier och formelkolumnerna som data för diagrammet.

 7. Formatera stapeldiagrammet så att det liknar ett GANTT-schema, till exempel genom att ändra färger, ta bort tomrum mellan staplarna och dölja oanvända kategorier.


 


Avslutningsvis delar jag med mig av vilken plattform jag personligen rekommenderar och varför.


Efter att ha gått igenom hur man skapar GANTT-scheman i Excel, Google Sheets och Monday, rekommenderar jag Monday som den bästa plattformen för att skapa och hantera GANTT-scheman. Här är några anledningar till varför:


 • Användarvänlighet: Monday är en intuitiv plattform med en lättbegriplig gränssnitt som gör det enkelt att lägga till och ändra uppgifter, datum och beroenden.

 • Automatisk uppdatering: Monday uppdaterar automatiskt GANTT-schemat när du ändrar något i projektplanen, vilket sparar tid och minskar risken för fel.

 • Inbyggda projektledningsverktyg: Monday erbjuder ett brett utbud av verktyg för projektledning, såsom uppgiftshantering, tidsrapportering och resursallokering, som är integrerade med GANTT-schemat.

 • Samarbete: Monday gör det enkelt för teammedlemmar att samarbeta på projekt och hålla alla uppdaterade om projektets status och framsteg.

 • Anpassningsbarhet: Monday erbjuder många anpassningsalternativ för GANTT-schemat, inklusive färger, textstorlekar och mycket mer.
0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page