top of page

Teknisk SEO

Into

Teknisk SEO är en del av sökmotoroptimering (SEO) som fokuserar på tekniska aspekter av en webbplats som påverkar dess ranking i sökmotorer. Det inkluderar en rad faktorer som påverkar en webbplats synlighet och tillgänglighet för sökmotorer, samt en användares upplevelse av webbplatsen.

Några viktiga tekniska SEO-faktorer inkluderar webbplatsens arkitektur, såsom URL-struktur, navigering och kategorier, samt webbplatsens hastighet, säkerhet och mobilvänlighet. En långsam webbplats med säkerhetsbrister kan påverka användarnas upplevelse och minskar chansen att de kommer att besöka webbplatsen igen.

En annan viktig teknisk SEO-faktor är webbplatsens metataggar, inklusive titel- och beskrivningstaggar, som är avgörande för sökmotorernas förståelse av innehållet på en webbplats. Sökmotorer använder dessa taggar för att avgöra relevansen och rangordningen av en webbplats i sökresultaten.

Teknisk SEO är också avgörande för att hantera och lösa eventuella tekniska problem på en webbplats, som bristande 404-felmeddelanden, brister i säkerhet, eller felaktiga inlänkningar, som kan påverka sökmotorsrankingen negativt.

I sammanfattning är teknisk SEO en viktig del av SEO-strategi för att säkerställa att en webbplats har en optimal teknisk plattform för att ranka högt i sökmotorer, samt att tillhandahålla en positiv användarupplevelse. Det är avgörande att regelbundet övervaka och uppdatera teknisk SEO för att säkerställa att en webbplats förblir konkurrenskraftig och relevant i en föränderlig digital miljö.
 

Du måste ha en responsiv hemsida

Att en hemsida är "responsiv" innebär att den anpassar sig till enheter med olika skärmstorlekar, såsom smartphones, surfplattor och bärbara datorer. En responsiv hemsida ser bra ut på alla enheter, och användaren får en optimal upplevelse, oavsett om de besöker hemsidan från en stor datorskärm eller en smartphone.

Detta är viktigt för både SEO och kunderna på flera sätt. Först och främst är en stor andel av internetanvändare idag på smartphones, så det är viktigt att ha en hemsida som är anpassad för den här enheten för att säkerställa en god användarupplevelse. En hemsida som inte är responsiv kan vara svår att navigera på en smartphone, med text som är för liten att läsa eller bilder som inte får plats på skärmen, vilket kan leda till att användare snabbt lämnar webbplatsen.

För det andra har sökmotorer, såsom Google, börjat fästa stor vikt vid mobilvänlighet i sina rankingalgoritmer. En hemsida som inte är responsiv kan ha en sämre ranking i sökmotorer på grund av detta, vilket kan göra det svårt för en webbplats att nå sin målgrupp.

Sammantaget är en responsiv hemsida avgörande för att leverera en optimal upplevelse för alla användare, samtidigt som man säkerställer en god ranking i sökmotorer. Att ha en responsiv hemsida är också ett tecken på att man tar sin webbplats och sina användare på allvar, och att man är angelägen om att leverera en webbplats som fungerar på alla enheter.

Kolla om din hemsida är responsiv på responsivedesignchecker.com

Responsiv

Vad är HTTPS och varför ska du använda detta ur ett SEO-perspektiv? 

HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure) är en säker version av den vanliga HTTP-protokollet som används för att överföra information på internet. Det använder SSL (Secure Socket Layer) eller TSL (Transport Layer Security) för att kryptera information som skickas mellan användare och webbplats, vilket gör det svårare för obehöriga att se eller manipulera den informationen.

Från ett SEO-perspektiv är det viktigt att använda HTTPS för en webbplats eftersom det påverkar säkerheten och integriteten för användare som besöker webbplatsen. Google har också indikerat att de föredrar webbplatser som använder HTTPS och har kopplat det till högre rankingar i sökresultaten. Detta beror på att HTTPS visar på en webbplats som är säker och pålitlig, och det kan bidra till att öka tilliten till webbplatsen hos både sökmotorer och användare.

Att använda HTTPS kan också förbättra hastigheten på en webbplats, vilket kan påverka rankingen i sökmotorer. Det här beror på att SSL-krypteringen kan orsaka en liten fördröjning när en användare besöker en webbplats, men den långsamma hastigheten är ofta liten jämfört med de säkerhetsfördelar som HTTPS tillhandahåller.

Sammantaget är HTTPS en viktig faktor att ta hänsyn till när det gäller SEO eftersom det påverkar säkerheten, integriteten och hastigheten på en webbplats. Användande av HTTPS kan också bidra till en högre ranking i sökmotorer och öka tilliten hos både användare och sökmotorer.
 

Vad är HTTPS och varför ska du använda detta ur ett SEO-perspektiv?
HTTPS

En snabb hemsida är ett måste 

En snabb uppladdningshastighet är viktigt för dig som jobbar med teknisk SEO eftersom det påverkar användarupplevelsen och kan ha en direkt inverkan på rankingen i sökmotorer. En långsam webbplats kan leda till en högre bounce rate (antalet besökare som lämnar en webbplats efter att ha besökt en enda sida) och en lägre tid på webbplatsen, vilket kan påverka rankingen i sökmotorer negativt.

Google och andra sökmotorer vill leverera de bästa resultaten till sina användare, och en webbplats med en långsam uppladdningshastighet kan upplevas som en mindre tillgänglig och relevant information för användarna. Därför föredrar sökmotorer webbplatser med snabba uppladdningshastigheter och kan ge dem en högre ranking i sökresultaten.

En snabb uppladdningshastighet är också viktig för att förbättra användarupplevelsen. En långsam webbplats kan leda till frustrerad användare och en minskad tillit till webbplatsen, vilket kan leda till en lägre konverteringsfrekvens och färre affär.

Sammantaget är en snabb uppladdningshastighet viktig för teknisk SEO eftersom det påverkar användarupplevelsen, rankingen i sökmotorer och är en faktor som påverkar den totala framgången för en webbplats.

Kolla hastigheten på din hemsida genom Googles verktyg: pagespeed.web.dev

Teknisk SEO
Snabb

Alla sidor på din hemsida ska ha ett unikt värde. Undvik dupliceringar. 

Det är viktigt att alla sidor på en hemsida har ett unikt värde och att det inte finns duplicerade sidor när man jobbar med teknisk SEO eftersom det påverkar sökmotoroptimeringen negativt.

Duplicerade sidor kan orsaka förvirring för sökmotorer om vilken sida som ska rangordnas högst, vilket kan leda till en sämre ranking för webbplatsen. Dessutom kan det leda till en fördelning av länkvärdet från inkommande länkar, vilket kan göra det svårt för sökmotorer att avgöra vilken sida som är mest relevant för en viss sökfråga.

Unika sidor med ett tydligt syfte och ett distinkt innehåll ger också bättre användarupplevelse, eftersom det är lättare för användare att hitta den information de söker och är mer benägna att stanna på webbplatsen längre.

Sammantaget är det viktigt att ha unika sidor med ett tydligt syfte och distinkt innehåll när man jobbar med teknisk SEO eftersom det hjälper till att förbättra rankingen i sökmotorer, ger en bättre användarupplevelse och ökar totala framgången för en webbplats.
 

Om du har innehåll på din hemsida som är identiskt - då löser du det med en kanonisk tagg. 

Kanonisk tagg eller “Canonical-tags” är en viktig del av teknisk SEO och ett effektivt sätt att undvika duplicerat innehåll. De används för att ange den primära sidan från en grupp av sidor med liknande eller samma innehåll.

Kanoniska taggar placeras i HTML-headern på en sida och ser ut så här:I denna tagg specificerar du den primära sidan du vill att sökmotorer ska indexera, i det här exemplet "https://example.com/the-preferred-page/".

Kanoniska taggar är viktiga för att undvika duplicerat innehåll, eftersom de hjälper sökmotorer att avgöra vilken sida som är den "riktiga" sidan och vilken sida som ska indexeras. Genom att använda kanoniska taggar kan du förbättra sökmotoroptimeringen genom att se till att sökmotorer och användare hittar relevant och unikt innehåll på din hemsida.
 

Kanonisk tagg
Duplicerade
Kanonis

404-sidor - något du aldrig vill ha på din hemsida när du jobbar med teknisk SEO. 

Säkerställande av fungerande länkar är en avgörande del av en effektiv teknisk SEO-strategi. Ett av de viktigaste aspekterna att ta hänsyn till är undvikande av 404-sidor.

404-sidor är sidor på en webbplats som inte längre finns eller är tillgängliga. Dessa sidor kan uppstå på grund av saker som omdirigeringar, ändrade URL:er eller borttagna sidor. När en användare försöker att öppna en länk som leder till en 404-sida, möts de av ett felmeddelande som meddelar att sidan inte kan hittas.

Det är viktigt att undvika 404-sidor för att förbättra användarupplevelsen och SEO-resultaten. Ett stort antal 404-sidor kan skapa en negativ upplevelse för användare och göra det svårt för sökmotorer att söka igenom (crawla) och indexera en webbplats. Detta kan leda till en sämre sökmotorranking och färre besökare till webbplatsen.

För att säkerställa att länkarna på en webbplats är giltiga och fungerande, kan man använda verktyg som Google Search Console eller en länkkontroll. Dessa verktyg kan hjälpa till att upptäcka och rätta till 404-sidor och omdirigeringsproblem, vilket är en viktig förutsättning för att skapa en användarvänlig och sökmotoroptimerad webbplats.

Dessutom är det viktigt att regelbundet övervaka länkarna på en webbplats och att snabbt rätta till eventuella problem som uppstår. Detta kan inkludera att regelbundet kontrollera länkar från externa källor, såsom blogginlägg, för att säkerställa att de fortfarande är giltiga.
 

Hur gör du för att fixa 404-sidor?

Dessa är de två vanligaste sätten att undvika eller fixa en 404-sida:

  • Omdirigering: En av de enklaste metoderna att hantera en 404-sida är att skapa en omdirigering från den gamla sidan till en annan relevant sida på webbplatsen. Det här kan göras med hjälp av en 301 omdirigeringskod, som informerar sökmotorer och användare att sidan har flyttats permanent.

  • Skapa en särskild 404-sida: Om en omdirigering inte är möjlig, är det viktigt att skapa en särskild 404-sida som informerar användarna om att sidan inte längre finns. Denna sida bör innehålla en länk till webbplatsens startsida eller en annan relevant sida, samt en sökfunktion som hjälper användare att hitta vad de letar efter.

Det är viktigt att regelbundet övervaka webbplatsen för att upptäcka och fixa eventuella 404-sidor så snart de uppstår. På så sätt kan man undvika att förlora besökare och förbättra sökmotoroptimeringen.
 

404
301

Vad är ROBOTS.TXT-filen och varför används den? 

Robots.txt-filen är en speciell fil som används för att reglera åtkomsten för sökmotorer till olika delar av en hemsida. Filen ligger på en hemsidas rotkatalog och innehåller instruktioner för sökmotorer om vilka delar av hemsidan som ska indexeras och vilka delar som inte ska indexeras.

Filen är viktig för att reglera sökmotorers tillgång till en hemsida och för att säkerställa att känsligt innehåll inte indexeras och visas i sökresultaten. Filen används också för att styra sökmotorerna från att förbruka onödigt mycket resurser på att genomsöka särskilt stora eller icke-relevant delar av en hemsida.

I en bra CMS-plattform bör det finnas en enkel sätt att hantera och uppdatera robots.txt-filen. En välbyggd plattform bör tillhandahålla en funktion för att lägga till, redigera och ta bort regler från filen på ett enkelt sätt, utan behov av manuella ändringar i koden. Det bör också finnas möjlighet att hantera regler för olika användare, inklusive sökmotorer, för att säkerställa att alla regler är uppdaterade och riktigt inställda. Genom att använda en CMS-plattform med en välbyggd robots.txt-hantering kan du förbättra sökmotoroptimeringen och säkerställa att din hemsida är lättillgänglig och relevant för sökmotorer och användare.
 

Robots

Vad är SITEMAP.XML-filen och varför används den?

Sitemap.xml-filen är en XML-fil som innehåller en lista över alla webbsidor på en webbplats. Syftet med sitemap.xml-filen är att hjälpa sökmotorer att känna till och indexera alla webbsidor på en webbplats. Genom att använda en sitemap.xml-fil kan du säkerställa att sökmotorer upptäcker alla dina webbsidor, inklusive nya sidor och ändringar i befintliga sidor.

Det är viktigt att använda en sitemap.xml-fil eftersom sökmotorer annars kanske inte hittar alla sidor på din webbplats. Detta kan påverka sökresultaten negativt, eftersom sökmotorer inte har all information de behöver för att ge de mest relevanta sökresultaten.

I en bra CMS-plattform är det enkelt att skapa och uppdatera din sitemap.xml-fil. Många CMS-plattformar har inbyggda verktyg som automatiskt genererar och uppdaterar sitemap.xml-filen när du publicerar nya sidor eller ändrar befintliga sidor. På så sätt behöver du inte oroa dig för att manuellt uppdatera filen varje gång du gör en ändring på webbplatsen.
 

Teknisk SEO - SITEMAP.XML
Stmap

Strukturerad data inom teknisk SEO 

Strukturerad data är en form av metadata som beskriver och organiserar information på en hemsida på ett sätt som gör det lättare för sökmotorer att förstå och indexera innehållet. Strukturerad data hjälper sökmotorer att förstå sambanden mellan olika element på en hemsida, såsom produkter, recensioner, personer, organisationer och mer. Detta gör det lättare för sökmotorer att presentera relevant information för användare i sökresultat, vilket ökar sannolikheten för en högre sidrankning.

För att integrera strukturerad data i en hemsida används oftast schema.org-standarden, en samling av semantiska märkningar som beskriver olika typer av innehåll. Märkningarna inkluderar information som namn, beskrivning, bild, pris, stjärnor, recensioner och mycket mer.

Strukturerad data är viktigt för teknisk SEO eftersom det hjälper sökmotorer att förstå innehållets syfte och relevans. Genom att använda strukturerad data, ökar man sannolikheten för att hemsidans innehåll visas på förstasidan i sökresultaten, vilket kan leda till en högre klickfrekvens.

Strukturerad data - Metadata
Metadata
bottom of page