top of page

Ordlista för Digital Marknadsföring

Här hittar du samtliga begrepp du behöver känna till när det kommer till Digital Marknadsföring. Begreppen finns i alfabetisk ordning. Scrolla för att komma åt alla begreppen. 

Om du saknar några begrepp rekommenderar vi dig att kolla Ordlistan för SEO.

A/B-testing

 

En experimentell metod inom digital marknadsföring där två eller flera varianter av en webbsida, annons, e-post eller annat marknadsföringsmaterial jämförs för att avgöra vilket alternativ som presterar bäst. A/B-testning används för att optimera kampanjer och förbättra konverteringsfrekvenser, klickfrekvenser och andra nyckeltal.

Affiliate

 

En person eller organisation som marknadsför och rekommenderar produkter eller tjänster från andra företag mot en provision eller annan ersättning, vanligtvis baserad på prestanda (t.ex. försäljning, klick eller leads).

Affiliate Marketing

 

Affiliate Marketing är en form av marknadsföring där en företag eller annonsör betalar en annan person eller ett annat företag, som kallas affiliate, för att marknadsföra deras produkter eller tjänster. Affiliates kan marknadsföra produkterna genom olika kanaler såsom sina egna webbplatser, sociala medier, e-post eller andra marknadsföringskanaler. Affiliates får en provision eller ersättning baserat på deras prestation eller försäljning av produkterna.

API (Application Programming Interface)

 

Ett gränssnitt som tillåter olika mjukvaror att kommunicera och interagera med varandra. API:er används ofta inom digital marknadsföring för att överföra data mellan olika plattformar, som att hämta statistik från sociala medieplattformar eller ansluta till analysverktyg.

Betald trafik / betalda besökare

 

Besökare som har kommit in till en hemsida genom att klicka sig in på annonser. 

Caching eller Cache (inom webbutveckling)

 

En teknik som används för att lagra temporära kopior av webbsidors innehåll, såsom bilder, skript och stilfiler, på användarens enhet eller på en server. Syftet med caching är att minska belastningen på webbservrar och förbättra webbplatsens prestanda genom att snabba upp laddningstider för återkommande besökare.

CMS (Content Management System)

 

Ett innehållshanteringssystem, är en programvara som hjälper användare att skapa, hantera och ändra innehåll på en webbplats utan behov av specialiserad teknisk kunskap. Exempel: Wordpress, WIX, Shopify eller Squarespace.

CPA (Cost per Acquisition)

 

Kostnad per förvärv - En annonserings-modell där annonsören betalar för varje specifik åtgärd som utförs av en användare, såsom ett köp, en registrering eller ett formulär som skickas in. CPA-modellen används ofta inom affiliate-marknadsföring och är en populär metod för att optimera marknadsföringsbudgetar.

CPC (Cost Per Click)

 

Vad ett klick kostar varje gång en kund klickar på dina annonser. 

CRM

 

CRM står för Customer Relationship Management och är ett system och ett verktyg som samlar information om befintliga och potentiella kunder. Det ger företaget en bra utgångspunkt för att vårda affärsrelationer och bygga starka relationer till kunderna.

CTA (Call to Action)

 

En uppmaning eller instruktion i marknadsföringsmaterial som är avsedd att uppmuntra mottagaren att vidta en specifik åtgärd, såsom att klicka på en länk, registrera sig för ett nyhetsbrev eller genomföra ett köp. CTAs är viktiga för att öka konverteringsfrekvenser och engagemang i digital marknadsföring.

Display annons / banner annons

 

En typ av onlineannonsering som består av grafiska element, ofta i form av bilder eller animeringar, som visas på webbplatser, i sociala medier eller i andra digitala plattformar. Syftet med displayannonser är att öka varumärkeskännedom och driva trafik till en webbplats eller kampanj.

Google Ads

 

En onlineannonseringsplattform från Google som låter annonsörer skapa och köra annonser på Googles sökmotor, partnerwebbplatser och andra plattformar i Google Display-nätverket.

Google Adsense

 

En tjänst från Google som låter webbplatsägare tjäna pengar genom att visa Google-annonser på sina webbplatser. AdSense fungerar genom att automatiskt matcha annonser med webbplatsens innehåll och besökarnas intressen. Webbplatsägare får betalt för klick eller visningar av dessa annonser, vanligtvis baserat på en PPC-modell.
 

 

Google Analytics 4

 

Den senaste versionen av Googles webbanalysverktyg som hjälper webbplatsägare och marknadsförare att spåra och analysera användarbeteende, trafikkällor, konverteringar och andra viktiga metriker. GA4 använder en eventdriven datainsamlingsmodell och erbjuder förbättrad integration med Google Ads, BigQuery och andra Google-tjänster.

Google Data Studio

 

Ett kostnadsfritt verktyg från Google som används för att visualisera och analysera data från olika källor, såsom Google Analytics, Google Ads och Meta. Med Google Data Studio kan användare skapa anpassade, interaktiva rapporter och dela dem med kollegor eller kunder.
 

 

Google Merchant Center

 

En plattform från Google där företag kan ladda upp och hantera produktinformation som används i samband med Google Shopping-annonser och andra Google-tjänster. Google Merchant Center hjälper företag att synliggöra sina produkter och driva försäljning genom Googles ekosystem.

Google Tag Manager

 

Ett verktyg från Google som låter webbplatsägare och marknadsförare enkelt lägga till, uppdatera och hantera spårningstaggar och relaterade skript på en webbplats. Google Tag Manager förbättrar webbplatsens prestanda genom att centralisera och optimera hanteringen av taggar och gör det enklare att implementera och anpassa analyser och annonsspårning.

Marketing Automation

 

Ett begrepp som innebär automatiserad och riktad marknadsföring baserad på kundens beteende. Detta används mycket inom e-postmarknadsföring.

Nyckeltal

 

Nyckeltal är ett mätetal som företaget har valt att använda för att följa upp sitt arbete. Nyckeltalen är alltså direkt kopplade till företagets strategier och mål. Syftet är att genom att definiera och följa upp ett fåtal, noga utvalda, mätetal så ska företaget få en korrekt bild av effektivitet och prestation i verksamheten. Ett nyckeltal kan vara antingen ekonomiskt eller icke-ekonomiskt.

Organisk trafik / organiska besökare

 

Besökare som har kommit in till din hemsida utan att ha klickat på en annons. T.ex. SEO eller Sociala Medier

Pixeltagg / Spårningstagg

 

En liten kodsnutt som placeras på en webbsida för att spåra användarbeteende, såsom sidvisningar, konverteringar eller klick. Spårningstaggar används ofta inom digital marknadsföring för att mäta kampanjprestanda och för remarketingändamål.

PPC (Pay-per-click)

 

En annonseringskostnadsmodell där annonsören betalar en avgift varje gång en användare klickar på deras annons. PPC är en vanlig betalningsmodell i sökmotorannonsering genom Google Ads och används också inom annonsering i Meta (Facebook & Instagram).

Remarketing

 

Eftermarknadsföring för att få kunden att köpa igen. Kan ske via annonser men är oftast genom e-post eller SMS.

Retargeting

 

Annonser som är anpassad beroende på en händelse som en kund har genomfört. Detta sker till exempel när kunden har besökt en hemsida och hemsidan spårar kunden.

ROAS

 

Return On Ads Spent = Avkastning på annonsering

Intäkter intjänade från annonser / annonseringskostnader = ROAS

 

Om du exempelvis spenderar 5 000 kr på Google-annonser och tjänar 10 000 kr från personer som köper genom dessa annonser. 

 

Då är ditt nyckeltal ROAS på 200%

 

10 000 / 5 000 = 2 (200%)

ROI

 

Return On Investment = Avkastning på investering

SEA

 

Sökmotorannonsering - Den betalda delen av Googles sökresultat. Endast annonser. I Sverige har SEM samma betydelse som SEA.

UI - User Interface

 

UI handlar om gränssnittet mellan användaren och produkten. UI-design handlar om att designa den visuella och interaktiva ytan av en produkt, som exempelvis färger, typsnitt, ikoner, knappar och navigationsmenyer. En effektiv UI-design bör vara användarvänlig, lättförståelig och estetiskt tilltalande.

UTM-taggar

 

Parametrar som läggs till i en webbadress för att spåra källan, kampanjen och andra aspekter av trafiken till en webbplats. UTM-taggar används ofta inom digital marknadsföring för att analysera effektiviteten av olika kampanjer och trafikkällor, och för att samla in data i analysverktyg som Google Analytics.

UX - User Experience

 

UX handlar om hur användare upplever och interagerar med en produkt eller tjänst. UX-design fokuserar på att skapa en positiv användarupplevelse genom att förstå användarens behov och designa en produkt som är lätt att använda, effektiv och tillfredsställande.

Webbläsare

 

Ett mjukvaruprogram som används för att navigera på internet och visa webbsidor. Den bästa webbläsaren och den enda du ska använda är Google Chrome.

bottom of page